Başarı Hikayeleri

 • Ekol Lojistik

  Ekol Lojistik

  Ekol Lojistik, kullandığı yapının daha verimli olması amacıyla kurum bünyesinde var olan;

  • E-posta,
  • Anlık iletişim,
  • Veri deposu, 
  • Kurumsal sosyal ağ platformlarını,

  Günümüz güncel ihtiyaçları çerçevesinde bulut servisleri ile gerçekleştirmek için karar aldı.

  Kurumsal Lisanslama konusunda iş ortağı olan Sentim Bilişim, ihtiyaçları karşılayacak teknolojiyi ve uygulama konusundaki tecrübeleri ile Bulut Hizmetleri konusunda gerekli tasarım ve projelendirme çalışmaları Çözüm Yöneticisi “Eren Sarısaltık”, uygulama ve projenin icra edilmesi çalışmaları Profesyonel Hizmetler yöneticisi “Cüneyt Orhun” tarafından başarılı şekilde gerçekleştirildi.

  Ekol gerçekleştirdiği proje ile;

  • Yatırım ve işletme maliyetlerini optimal tutarak
  • Sürekliliği yüksek,
  • Dünyanın her yerinden erişilebilen
  • En güncel altyapıyı
  • kullanmaya başlamıştır.

   Bu önemli projeyi, Sentim Bilişim Profesyonel Hizmetler Biriminde görevli Eren Sarısaltık gerçekleştirdi. Kendisinin bu çalışma ile ilgili duyguları: “Proje, Avrupa bünyesinde yaygın olan Ekol ’ün, Bulut Teknolojilerini hayata geçirmesi ve birçok hizmetini entegre olarak kullanması açısından büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum.” şeklinde oldu…

 • Emsey Hastanesi

  Emsey Hastanesi

  Emsey Hastanesi, mevcut sanallaştırma ve yönetim
  platformlarını Microsoft ürünleri ile değiştirmeye
  karar verdi ve bu projeyi de Sentim Bilişim ile gerçekleştirdi…  Emsey Hastanesi, sağladığı hizmetlerin ve kullandığı altyapının daha verimli olması için kurum bünyesinde kullandığı;

  • Sanallaştırma
  • Yönetim platformlarını

  Microsoft ürünleri ile değiştirdi. Sentim Bilişim tarafından gerçekleştirilen bu proje ile kullanıcı bilgisayarları ve sunucuları tek bir platform üzerinden  yönetilmeye başlandı.

  Böylelikle kurum;

  • Sanallaştırma altyapısı 
  • Windows  2012 Server Hyper-V

  Özelliklerini Microsoft ürünleri ile kullanarak kaynaklarını daha verimli kullanmaya başladı.

  Bu önemli projeyi Sentim Bilişim Profesyonel Hizmetler Biriminde görevli Ufuk Yeter gerçekleştirdi. Kendisinin bu çalışmayı, “Proje bizim için özellikle başka altyapıdan yapılan bir geçiş olduğundan çok önemli. Projeyi danışman arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile kesintisiz ve başarı ile gerçekleştirdik. Müşterimiz, proje sonrasında;

  • Operasyonel maliyetlerinde %60 oranında kazanç
  • Sanallaştırma platformu ile de %15 oranında verim artışı sağladı” şeklinde değerlendirdi.

   

 • Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

  Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

  Türkiye Devlet Demiryolları, tüm kullanıcılarını Microsoft Exchange mesajlaşma sistemine Sentim Bilişim ile taşıdı…

   
  Türkiye Devlet Demiryolları, değişen ihtiyaçlar ve beklentiler doğrultusunda kurum bünyesinde;

  •          Modern
  •          Uyumlu
  •          Popüler
  olan Microsoft Exchange mesajlaşma sistemini kullanmaya ve bu geçişi de önemli iş ortaklarından birisi olarak Sentim Bilişim ile yapmaya karar verdi. Tüm kullanıcıları için sağlanan bu hizmetle, yeni kurgulanan Microsoft platformuna başarılı şekilde geçiş işlemleri gerçekleştirildi.

   Böylelikle kurum;

  •          Dünya çapında kabul görmüş
  •          Kolay kullanım
  •          Mobilite


  gibi modern ihtiyaçlara hızlı cevap veren bir yapıya sahip oldu.

   

  Bu önemli projeyi, Sentim Bilişim Profesyonel Hizmetler Biriminde görevli Salih Kırış gerçekleştirdi. Kendisinin bu çalışma ile ilgili duyguları, “Türkiye’deki böyle büyük bir kurumun projesinde görev almak çok heyecan verici oldu. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar çok dikkat ve özveri gerektiriyordu. Başarı ile tamamlayıp teslim ettiğime seviniyorum.” şeklinde oldu…

 • Galatasaray Üniversitesi

  Galatasaray Üniversitesi

  Beş yüz yılı aşkın bir eğitim ve öğretim geçmişine sahip olan Galatasaray Lisesi, tarihte ilk kez 1481 yılında Sultan II. Beyazıd tarafından kurulmuştur. Galatasaray Eğitim Öğretim Kurumu, 6 Haziran 1994 yılında üniversite statüsüne geçmiştir.

  Proje öncesi durum

  Galatasaray Üniversitesi bu projeden önce kullanıcı ve öğrenci hesaplarını, Windows Server 2003 Active Directory yapısı üzerinde barındırıyordu. Mesajlaşma altyapısı Exchange Server 2003 sistemi üzerinden sağlanmaktaydı. E-posta sistemlerini çok daha verimli kullanabilmek ve Microsoft Failover Cluster yapısının özelliklerinden faydalanabilmek için altyapıyı tamamen değiştirme kararı alındı. Galatasaray Üniversitesi bütün sunucularını en güncel sürüme yükseltebilmek için Sentim’in know-how’ından faydalanma kararı aldı.

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  Proje başlangıcında, Windows Server 2003 Active Directory dizin teknolojisinden Windows Server 2008 R2 Active Directory yapısına geçiş gerçekleştirildi. Ayrı yapılarda kullanılmakta olan ve Exchange Server 2003 üzerinde tutulmakta olan çalışan ve öğrenci mailbox’ları Exchange Server 2010 DAG yapısı üzerine taşınırken e-posta alış verişi hiçbir şekilde durmadan devam etti. 

  Faydaları

  Exchange Server 2010 kurulumu yapıldı ve DAG (Database Availability Group) ile mesajlaşma altyapısındaki veritabanları tamamen yedekli bir yapıya geçirildi. Exchange Server 2010 için, hem e-posta veri tabanını barındıran “Mailbox Sunucuların” (DAG ile) hem de gelen istekleri karşılayan ve e-posta yönlendirmesi yapan HUB-CAS sunucuların yedekli olması sağlandı.

 • Sermaye Piyasası Kurulu

  Sermaye Piyasası Kurulu

  MASAÜSTÜ SANALLAŞTIRMA PROJESİ

   Sermaye Piyasası Kurulu, 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Yetkilerini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak kullanan, idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici bir kamu kurumudur.

  İlgili olduğu bakanlık, Başbakan tarafından görevlendirilen Devlet Bakanlığı'dır. Merkezi Ankara'da olan kurumun İstanbul'da bir temsilciliği bulunmaktadır. 

  Proje sonrası durum

  Proje öncesi konvansiyonel teknolojiler ve istemci altyapıları işletilirken, yenileme projesi ile birlikte tüm masaüstü ve dizüstü sistemlerde kullanıcılara kurumsal ve kişisel olmak üzere iki ayrı işletim sistemi oluşturuldu. 

  Bu durum kullanıcılara hem kurumsal kullanımı hem de kişisel kullanımı mümkün kılabilecek esnek bir çalışma platformu sundu. Kullanıcılara sunulan bu imajlar tek merkezden yönetilebilir, dağıtılabilir, yedeklenebilir ve istenilen güncellemeleri uzaktan yapabilir hale getirildi. 

  Kullanıcıların bilgisayarlarında bulunan iki ayrı işletim sistemi sayesinde hem bireysel hem de kurumsal çalışmalara olanak sağlandı.

  Kullanıcıların veri ve imajları sürekli yedeklendiğinden bilgisayarların değiştirilmesi durumunda bile, dakikalar içerisinde yeni bir bilgisayarda kullanıcı tüm ayarları ve masaüstü ile çalışmaya devam edebilir duruma getirildi. 

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  Tüm Clientlara XenClient Engine hypervisor katmanı kurularak, kullanıcıya sunulan işletim sistemlerinin birbirinden tamamen izole olması sağlandı. Bununla birlikte XenClient Senchroniser ile imajların yönetilmesi,  backuplanması, gerektiğinde geri yüklenmesi merkezileştirildi. 

  Aynı zamanda Xen Client Senchroniser ile client yedeklemeleri otomatize edildi. Kullanıcılara sunulan bilgisayarlara hem kurumsal hem de kişisel imajlar atandı, bu sayede kullanıcılara güvenli çalışma imkânı da sunulmuş oldu.

 • Gümrük Müsteşarlığı

  Gümrük Müsteşarlığı

  ENTEGRE TARİFE YÖNETİM SİSTEMİ

   

  Proje amacı

  Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği anlaşması 1996 yılında imzalanmış ve bu kapsamda ticaret alanında ülkemizde birçok yasal değişiklik yapılmıştır. Gümrük idareleri için Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi geliştirilmiştir. Fakat AB uyum sürecinde, bu uygulamanın AB mevzuatına uygun olmadığı anlaşılmış ve AB’ye uygun yeni bir sistemin geliştirilmesi ihtiyacı doğmuştur. Projede hedeflenen sistem, Avrupa Birliği Bilgi Teknolojileri sistemleri ile bağlanabilirlik ve birlikte çalışabilirlik açısından Türk Gümrüklerinin uyumlu olmasını sağlamaktır.

   

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  Avrupa Birliği online gümrük tarife veritabanı modülü DG TAXUD (Avrupa Birliği Gümrük ve Vergilendirme Genel Müdürlüğü) tarafından gönderilen TARIC (Avrupa Toplulukları Entegre Tarifesi) özet dosyaları alacak ve yükleyecek, kullanıcıların gümrük vergi hesaplamalarını TARIC'e girmelerini ve işlemlerini yapmasını sağlayacaktır. Modül Gümrük Müsteşarlığının halen kullandığı BILGE sistemine entegre bir şekilde çalışmaktadır.

  TQS, Tarife Kotası ve gözetimi modülü, ticaret erbaplarına tanınan gümrük kotalarının isteğini, tahsisini ve bu kotaların gözetimini sağlayacaktır. Avrupa Birliğine giriş sonrasında da, DG TAXUD (Avrupa Birliği Gümrük ve Vergilendirme Genel Müdürlüğü) sistemi ile entegre çalışabilecektir. Avrupa Birliğine giriş öncesinde de sistem, Dış Ticaret Müsteşarlığı ile entegre çalışacak ve onlar tarafından belirlenecek kotaların tahsisini, daha adil bir şekilde yapacaktır.  

  SMS, Mühür ve Örnek Yönetim Sistemi, gümrük kapılarında kullanılacak ve belgeler üzerindeki mühürlerin doğruluğunun daha verimli bir şekilde kontrolünün sağlanmasına yardımcı olacaktır.

  Bu proje ile vatandaşların internet üzerinden tarife bilgisi edinmesi sağlanacak, bu bilgileri başvuruya dönüştürerek, işlemlerin hızlanmasını sağlayacaktır. Gümrük müsteşarlığı içerisinde de, daha modern olan yeni uygulama aracılığıyla, işlemlerin hızlanması sağlanacaktır. Dış ticaret müsteşarlığı tarafından ithalat için açılan kotalar, başvuru sahipleri arasında, aynı gün başvuranlara, istediği kota miktarına oranla adil oranda dağıtılacak, kota söz konusu bir eşya ithali için başvuru yapan ticaret erbaplarına kota otomatik tanımlanarak, işlemlerin kolaylaşması sağlanacaktır. Ticaret erbapları ayrıca, kotaları internet üzerinden takip edebilecek ve var olan kotalara online başvurabilecektir. Gümrük kapılarında, tüm mühür ve örneklerin dijital ortam karşılaştırması ile sahte belge düzenleme yoluyla kaçakçılık ile daha etkin müdahale sağlanacaktır. Projenin programlaması, kabulü ve teslimatı tamamlanmış olup, kullanıma alınması için gerekli mevzuat değişiklikleri beklenmektedir.

   

  Kullanılan Yazılım Platformları: ASP.NET, C#.NET, IIS, Windows Server 2008, Oracle DB

  ·         İşletim Sistemi: Windows Server 2008

  ·         Uygulama Sunucusu: IIS

  ·         Programlama Dili: ASP.NET, C#.NET

  ·         Veritabanı Sunucusu: Oracle 10g

  ·         Teknoloji: SmartClient Masaüstü uygulama, Web tabanlı uygulama, web servisi

 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü(TİGEM), ülke geneline yayılmış 24 tarım işletmesi ile Türkiye’nin çiftçilerine tarım teknolojisi ve girdi kullanımı konularında öncülük yapmakla görevli bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Çiftçilerimize Türkiye genelinde kullanılan sertifikalı hububat tohumluğunun % 70-80’i, yem bitkileri tohumluğunun % 65’i TİGEM tarafından üretilip satılmaktadır. 81 ilde toplam da 284 bayi ile çiftçilerimize hizmet vermektedir.

   

  Proje Amacı

  Proje öncesinde TİGEM dahilinde yapılan satışlar elle tutulmaktaydı. Bu durum çoğu yerde takibi zorlaştırıyor, süreç içerisinde tıkanıklığa yol açıyor ve anlık veri takibini güçleştiriyordu. Bununla beraber eldeki üretimin adil dağıtılamaması da büyük sıkıntı oluşturuyordu. Projenin temel amacı, TİGEM içerisindeki satış sürecinin otomatize edilmesi, müşterilerin internet üzerinden tüm sipariş ve ödeme işlemlerini halledebilmesi, süreç içerisinde tıkanan yerlerin tespit edilebilmesi, satış ve stok verilerinin doğru bir şekilde anlık olarak kaydedilebilmesidir.

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  TİGEM sisteminde farklı kullanıcılar için 6 adet modülden oluşan bir yazılım sistemi oluşturulmuştur.

  İlk modül TİGEM’in müşterileri için oluşturulmuştur. Yazılım içerisinde sipariş oluşturma, oluşturulan siparişi takip etme, ödeme gerçekleştirme veya teminat mektubu kullanabilme gibi işlemlerin tamamı yapılabilir. Böylece çiftçilerin tamamı online olarak sipariş talebinde bulunabilecek, ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecek ve siparişlerini sorgulayabilecektir.

  İkinci modül TİGEM’e bağlı işletmeler için oluşturulmuştur. İçerisinde, teslimat işlemleri (bayi, kurum, çiftçi ve üretim amaçlı siparişler için) cari ve stok raporları, işletmeden yapılan siparişlerin takibi, durum analizi, işletme teminat mektubu işlemlerini barındırır.

  Üçüncü modül TİGEM’in yöneticileri için oluşturulmuştur. İçerisinde yönetimsel bazda işlemlerin takip edildiği işlevlerin tamamını bulundurur. Bunlar, sipariş takibi ve yönetimi (iptal, aktarma, düzenleme), ödeme takibi (peşin ve teminat mektubu ile ödemeler için), stok takibi ve yönetimidir. TİGEM’e bağlı tüm işletmelerin yaptığı satış işlem süreçlerinin takibini kontrol altında tutmaktadır.

  Dördüncü modül TIGEM ile çalışan bankalar için oluşturulmuştur.  Müşteriler, TİGEM tohumluk satış uygulaması üzerinden ödemelerini bu modül sayesinde gerçekleştirmektedirler. Şu anda Halk Bankası ve Vakıfbank ile entegrasyonu bulunmaktadır.

  Beşinci modül akıllı dağıtım sistemidir. TİGEM tarafından üretilen tohumlukların ekilebilecekleri bölgelere göre ve yıllık üretim miktarının belirlenen çerçevede eşit miktarda dağıtılabilmesi için akıllı dağıtım sistemi oluşturulmuştur. Bu kapsamda müşterilerin talep ettikleri tohumlar otomatik olarak dağıtılmaktadır.

  Altıncı modül ön talep sistemidir. 2012 yılı için TİGEM tarafından alınan karara göre gelen tüm talepler normal satış sezonundan önce toplanıp TİGEM tarafından değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmenin büyük kısmı akıllı dağıtım sistemi sayesinde yapılmıştır.


 • Tiryaki Agro Gıda

  Tiryaki Agro Gıda

   BİRLEŞİK MESAJLAŞMA VE SANTRAL ENTEGRASYONU PROJESİ

  1980 yılında Ali Tiryakioğlu tarafından Gaziantep'te açılan küçük bir mercimek işleme tesisi ile ticari hayatına başlamıştır. Tiryaki, 30 senelik süreç sonunda bugün tarımsal gıdaların tedariği, üretimi, depolanması ve ticareti sektöründe Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketi ve ihracatçısı konumuna gelmiştir.

  Proje öncesi durum

  Tiryaki Argo Gıda bu projeden önce Birleşik iletişim çözümleri konusunda her hangi bir teknoloji kullanılmıyordu. Merkez veya farklı lokasyonlardaki şirket çalışanları birbirleri ile iletişim kurmakta klasik yöntemler olan telefon ile haberleşme, mail yolu ile haberleşme gibi çözümler kullanmaktaydı. Çalışan personel birbirlerinin anlık durumlarından haberdar olamıyordu.

  Proje sonrası durum

  Kurum, Lync Server 2010 ürününü kullanmaya başladıktan sonra, farklı lokasyonlardaki veya mobil olarak çalışan personel her an kendilerinin anlık durumlarını diğerleri ile paylaşabildi, anında mesajlaşabilir hale geldi. Lync telefon araması veya dış hat aramaları gerçekleştirebilir duruma geldiler. Bununla birlikte birçok kullanıcı aynı anda sesli veya görüntülü konferans gerçekleştirme imkânını buldu. Aynı zamanda Lync Mobil hizmeti sayesinde birçok mobil cihazdan Lync Server’a erişebildi, iletişim hiç olmadığı kadar kolay ve sağlıklı hale geldi. Kullanıcılar Lync Server sayesinde masaüstlerini, programlarını, dokümanlarını rahatça paylaşabilir duruma geldi.

  Çözüm ve kullanılan ürünler 

  Bu kapsamda yeni bir Birleşik iletişim altyapısı oluşturuldu. Lync Server 2010, tüm rolleri ile kurum sistemine deploy edildi. Lync Archiving tüm IM yazışmaları ve konferansları kayıt altına alındı. Lync Monitoring tüm Lync Yapısı ayrıntılı bir şekilde gözlemlenebildi. Lync Edge Lync sunucularına tüm external lokasyonlardan erişim sağlandı, diğer Lync domainleri ve MSN, Yahoo, AOL gibi Public IM provider’ları ile federasyon yapıldı. Lync Mobility Windows Mobile, iPhone, Android gibi birçok mobil cihazdan erişim gerçekleştirildi.

 • Kanaltürk

  Kanaltürk

  E-POSTA VE SANALLAŞTIRMA PROJESİ

  Proje öncesi durum

  Kanal Türk bu projeden önce 600 civarı kullanıcısını Windows Server 2003 Active Directory yapısı üzerinde barındırıyordu. Mesajlaşma altyapısı Microsoft Exchange Server 2003 sistemi üzerinden sağlanmaktaydı. E-posta sistemlerini çok daha verimli kullanabilmek ve Microsoft Failover Cluster yapısının özelliklerinden faydalanabilmek için altyapıyı tamamen değiştirme kararı alındı. Birleşik iletişim çözümleri konusunda her hangi bir teknoloji kullanılmıyordu. Sunucu altyapısının takibini ve izlenmesi işlemlerini sistem yöneticileri manuel olarak yapılmaktaydı. Kanaltürk bütün sunucularını en güncel versiyona yükseltebilmek için Sentim’in know-how’ından faydalanma kararı aldı.

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  Proje başlangıcında, Windows Server 2003 Active Directory dizin teknolojisinden Windows Server 2008 R2 Active Directory yapısına geçiş gerçekleştirildi. Sanallaştırma platformu olarak Microsoft Windows Server 2008 R2 Hyper-V teknolojisinden faydalanıldı. Ayrıca Hyper-V Cluster yapısı oluşturularak, Hyper-V Cluster yapısında yer alan Hyper-V host sunucularında oluşabilecek problemlerin kullanıcı tarafında olumsuz etkileri minimum seviyeye çekilmiş oldu. Exchange Server 2003 üzerindeki kullanıcı mailbox’ları Exchange Server 2010 DAG yapısı üzerine taşınırken e-posta alışverişi devam etti. Bu sunucuların tamamı Hyper-V Cluster üzerindeki sanal ortamda oluşturuldu ve bu sayede yedek alma, snapshot oluşturma işleri oldukça kolaylaştı; yeni sunucu oluşturma ve hizmete sokma süreleri kısaldı. System Center Data Protection Manager 2010 ile sistemdeki bütün sunucuların yedekleme operasyonu tamamen otomatik hale getirildi.

  Faydaları

  Exchange Server 2010 kurulumu yapıldı ve DAG (Database Availability Group) ile mesajlaşma altyapısındaki veritabanları tamamen yedekli bir yapıya geçirildi. Exchange Server 2010 için, hem e-posta veri tabanını barındıran “Mailbox Sunucuların” (DAG ile) hem de gelen istekleri karşılayan ve e-posta yönlendirmesi yapan HUB-CAS Sunucuların (NLB ile) yedekli olması sağlandı.

 • Mavi

  Mavi

  VARLIK YÖNETİMİ VE ENVANTER TAKİBİ PROJESİ

  Proje öncesi durum

  Mavi, istemci bilgisayarlarının yönetimi merkezi olarak yapılamamaktaydı. Uygulama kurulumları manual olarak yürütülmekte,  sonrasında ise değişiklikleri takip etmek ya da uygulama durumunu denetlemek mümkün olmamaktaydı. Envanter bilgileri ise kısıtlı içerik ve sabit olarak hizmet masası uygulamasında tutulmakta, dinamik güncelleme ya da yazılım envanteri gibi işlemler yapılamamaktaydı. İşletim sistemleri kurulumları çoğunlukla DVD ile sıfırdan ya da sabit bir imaj aracılığıyla yapılabiliyordu.

  Proje sonrası durum

  Bu proje ile Mavi, kullanmaya başladığı Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) 2012 ile BT organizasyonunun operasyonel standardizasyonunda; konfigürasyon, değişiklik ve sürüm süreçlerinin uygulanması sağlanmıştır. Gerçekleştirilen projeyle altyapıda bulunan istemci ve sunucu envanterinin yönetilmesi, işletim sistemi ve uygulama dağıtımı, istemci ve sunuculara kurulacak yazılımların ve güncellemelerin pilot testlerinin yapılması, merkezden kurulması ve raporlanmasını sağlayabilir duruma gelmiştir, ek olarak istemciler zararlı yazılımlara karşı korunabilir olmuştur.

  Mavi bilgi işlemi artık istemci bilgisayarlarından sıklıkla ayrıntılı olarak yazılım ve donanım envanter bilgileri toplayabilmektedir. Toplanan bilgileri yorumlayıp raporlayabilmekte ve çeşitli kriterlere göre bilgisayarları gruplayabilmektedir. Uygulama dağıtımını kolayca ve takip edilebilir şekilde yapmakta, tek merkezden istemci bilgisayarların dil ve işlemci mimarisine uygun yazılımı tek işlem ile gönderebilmektedir. Bunlara ek olarak işletim sistemi dağıtımı da ağ üzerinden ve otomatize edilmiş şekilde gerçekleştirilebilir, gerek yeni bilgisayarlara gerek varolan bilgisayarlara uzaktan kurum referans işletim sistemi gönderilebilmektedir. Güvenlik güncelleştirmelerinin dağıtımı ise SCCM yapısı ile güçlendirilmiştir. Bütünleşik son nokta güvenliği ile yönetilen istemciler malware ve viruslere karşı korumaya alınmıştır.

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  İstemci bilgisayar ve envanter yönetimi, yazılım ve işletim sistemi dağıtımı sağlayan güçlü bir altyapı System Center Configuration Manager 2012 ile oluşturulmuştur.

  SCCM, Keşif,  Varlık Yönetimi, Kaynak Hedefleme, Merkezi Yazılım Dağıtımı, Yama ve Güncelleme Yönetimi, Uzaktan Yardım, Merkezi işletim Sistemi Kurulumu, Raporlama, Güç Yönetimi özellikleri ile kurum altyapısına entegre edilmiştir.

 • Fatih Projesi

  Fatih Projesi

  Proje Amacı

  Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte hayata geçmesinin ardından öğrenciler akıllı tahtalı sınıflara ve tablet bilgisayarlara kavuşmuştur. Proje kapsamında dağıtımı başlayan tablet bilgisayarlar Sentim Bilişim tarafından tedarik edilmiştir.

  2010 yılında imzalanıp çalışmaların başlatıldığı FATİH Projesi, eğitimde bilişim teknolojisinin nimetlerini öğrencilere sunmak ve sınıfları daha ileri teknolojiyle donatmak suretiyle öğrencilerin teknolojiyi daha etkin kullanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

  Projenin hedefi, tüm okullardaki sınıflara akıllı tahta, wireless internet, altyapı kablolama getirilmesi ve her öğrenciye tablet verilmesi ile dijital çağ eğitimine geçilmesidir. Dört yılda tamamlanması planlanan projenin 17 ilde 52 okul ile başlayan pilot kısmında Samsung tabletlerin dağıtılması, 6 Şubat’ta T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir.

  Çözüm

  Pilot bölgede dağıtılan 10.1 inch Samsung Galaxy Tab ürünlerinin yazılımları, MEB portaline özel olarak geliştirilerek tasarlanmıştır. Portal içerikleri olan öğrenci kitaplarının indirilmesine, sömestr ve yaz tatilleri göz önünde bulundurularak belli bir süre sisteme katılmayan tabletlerin kullanım dışı olmasına imkân veren yazılımda, kaybolmaya ve çalınmaya karşı da güvenlik sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca okul yetkililerinin cihazı uzaktan yönetebilmesine ve amacı dışında kullanılmasına engel olabilmesine olanak sağlanmıştır.

  Dağıtılan tablet bilgisayarlarda müfredata uygun animasyon, video, ses, fotoğraf, harita ve grafik gibi içeriklerle zenginleştirilmiş ders kitaplarının yüklü olması, bunun yanında öğretmenlere dağıtılan tablet bilgisayarlarda yüklü programın, öğrencilerin tablet bilgisayarda ne yaptığını takip edebilme imkânı tanıması gibi özellikler öğrencilerin motivasyon, dikkat ve anlama kolaylığına katkı sağlamaktadır. Tablet bilgisayarlarına not alabilen, istedikleri bölümleri işaretleyebilen öğrenciler, ders kitaplarının tablet bilgisayarlarına yüklenmesi sayesinde ağır çantaları taşımak derdinden de kurtulmuştur. Etkileşimli tahtalar ile tabletler arasındaki bağlantı sayesinde ise tahtada yazılanlar öğrencilerin tabletlerine gelmekte ve öğrenciler de tabletlerine yazdıklarını internet aracılığıyla tahtaya gönderebilmektedir.
 • İstanbul Emniyet Müdürlüğü

  İstanbul Emniyet Müdürlüğü

  Proje amacı

  Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan bilişim suçları günümüzün en önemli konularından biri haline gelmiştir. Suçların bilişim teknolojileri kullanılarak işlendiği durumlarla ilgili bilgi toplamak, değerlendirmek ve bu tür faaliyetleri önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak, ilgili birimlerle ortak operasyonlar düzenlemek ve gerektiğinde mevzuat hükümlerine göre işlem yapmak Bilişim Suçları ve Sistemleri şube Müdürlüğü’nün görev alanına girmektedir. Operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, internet ortamında gerçekleştirilen suça konu işlemleri yapanların ortaya çıkarılması, elektronik verileri bozan, e-imza ve elektronik sertifikaları kopyalayan ve sahtelerini oluşturan kişilerin ortaya çıkarılması için gerekli bilişim altyapısının oluşturulması projenin ana amacıdır.

  Kurumda kullanılan kritik uygulama ve veriler için kolay yönetilebilir ve iş sürekliliği yüksek bir sistemin devreye alınması hedeflenmiştir. Ayrıca hem disk alanı ihtiyacı hem de disk alanı artarken performansı ve erişilebilirlik seviyesini artırmak önem arz etmektedir.

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  Kurumda donanım altyapısı olarak hem performans hem de disk alanı ihtiyacını karşılamak adına Scale-Out büyüyen HP P4500 G2 disk sistemi kullanılmıştır. Disk Sistemi 10 GbE ile network’e erişmektedir. Ayrıca sunucu ve network konsolidasyonu için HP c7000 Blade Sistemleri devreye alınmıştır. Sistemde tam yedekli ve tüm modülleri 10Gb çalışan HP 8212 Omurga Switch’ler kullanılmıştır. Bu sayede geleceğin disk erişim protokolü olan ISCSI SAN üzerinde çalışan yüksek performanslı bir yapı kurulmuştur. Uygulamaların yüksek erişilebilirlik seviyesinde çalışması için, VMware sanallaştırma yazılımı üzerinde çalışması sağlanmıştır. Böylece iş sürekliliği yüksek bir sistem devreye alınmıştır. Bilişim suçlarının analizi, teknik incelemesi ve araştırılması için ise projenin amacında yer alan ihtiyaçları gidermek adına 47 farklı yazılım kuruma teslim edilmiştir.

  Bu proje ile bölgemizde önemli bir bilişim üssü olmayı hedefleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları ve Sistemleri şube Müdürlüğü yeni IT altyapısıyla uygulamalarında yüksek erişim seviyesine ulaşmıştır. Yüksek kapasiteli depolama alanı ve ISCSI teknolojisi ile Yüksek Erişimli Felaket Kurtarma yetkinliğine sahip olmuştur. Tüm bu sistemler sayesinde çok kolay yönetilebilir bir IT altyapısı elde edilmiştir. 47 farklı yazılım ile bilişim suçlarının tespiti, analizi ve bilişim donanımlarının ve yazılımlarının teknik incelemesi oldukça etkili bir hale gelmiştir.

 • TC Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü

  TC Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü

  Proje Amacı

  Temel eğitimin niteliğinin artırılması için yürütülmekte olan faaliyetlerden biri de bilgi teknolojisinin eğitim programına dahil edilmesidir.

  Temel eğitim programına bilgi teknolojilerinin entegre edilmesi konusunda aşağıdaki amaçlar hedeflenmektedir:

  - Toplum, okul, öğretmenler ve öğrenciler arasındaki iş birliğini bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak geliştirmek.

  - Öğrenme ortamlarını eğitsel yazılımlar, elektronik referanslar, uygulama yazılımları ve eğitsel oyunlarla desteklemek, böylece eğitimin niteliğini artırmak,

  - Bilgi teknolojisi araçlarını temel eğitimin 1.nci sınıfından başlayarak 8.nci sınıfına kadar öğrenme ortamlarına entegre etmek,

   - Her öğrenciye eğitim hayatı boyunca her türlü gelişmiş bilgi teknolojisi araçlarına (bilgi kaynaklarına) ulaşma olanağı sağlamak,

   - Doğru zamanda ve yerde, doğru bilgi teknolojisi aracını kullanma yeteneğini bütün öğrencilere kazandırmak,

  - Bilgi teknolojisi araçları ile bilgiye ulaşma, problem çözme, bilginin işlenmesi ve sunulması becerilerini bütün öğrencilere kazandırmak ve onlara günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanabileceklerini öğretmek,

  - Öğrenciyi pasif öğrenme ortamlarından kurtararak, kendi kendine aktif bir şekilde öğrenme yeteneği kazanmasını sağlamak,

  - Öğrencilerin öğrenme süreçlerinde yardımcı araçlar olarak; internet’i çizim programlarını, kelime işlemcileri, elektronik tablolama ve sunum yazılımları gibi araçları kullanmalarını sağlamak,

  - Öğretmenlerin ders planlarını hazırlama, derslerini uygulama, ölçme-değerlendirme araçlarını geliştirme, not verme, eğitsel materyallerini hazırlama ve kendilerini geliştirme amaçlı olarak bilgisayarları kullanmalarını sağlamak,

  - Okul yönetimlerinde; veri tabanları, kelime işlemci, sunum yazılımları vb. bilgi teknolojilerinin kullanılması yoluyla idari işlerin kolaylaştırılmasını ve daha etkin hale getirilmesini sağlamak,

  - “Yönetim Bilgi Sistemi” kurmak.

  Çözüm

  2007 yılı 2.022  Okul Projesi:

  Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 2.022 okula; Bilgi Teknolojileri Laboratuvarı (BiLGi TEKNOLOJiLERi Sınıfı) kurulumu başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında her okula 15 adet öğrenci ve 1 adet öğretmen bilgisayarı, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı, elektrik ve data kablolalama altyapısı ve mobilyaları teslim edilmiştir.

  2008 yılı 17.261 Okul Projesi:

  Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 17.261 okula; BiLGi TEKNOLOJiLERi laboratuvarı kurulumu başarı ile tamamlanmıştır. Proje kapsamında her okula 15 adet öğrenci, 1 adet öğretmen bilgisayarı, 1 adet öğretmen bilgisayarı, yazıcı, tarayıcı, projeksiyon cihazı, elektrik ve data kablolalama altyapısı ve mobilyaları teslim edilmiştir.
 • TC Milli Savunma Bakanlığı

  TC Milli Savunma Bakanlığı

  Askeralma Bilgi Sistemi (Asal - ABS) Donanımları

  Proje Amacı

  Bu proje ile Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarınca yürütülen  faaliyetlerin modern bir bilgi sistem otomasyonu ile yerine getirilmesini sağlamak amacıyla  MSB Bilgi Sistemi alt yapısının kurulmasını ve bu donanımlar üzerinden  seferberlik ve asker alma konularında e-devlet hizmetlerinin sunulması  hedeflenmektedir.

  Yedeklik yoklamalarını askerlik şubelerine gitmeden ve cezalı duruma düşmeden evleri ya da iş yerlerindeki bilgisayarlardan internet üzerinden ya da mobil imzalı olarak cep telefonlarından e-Devlet Kapısını kullanarak yapabilecekler. Sefer görev emirlerinin veya tatbikat görevlendirmesinin olup olmadığını, kendilerine veya firmalarına ait araç ve iş makinelerinde sefer görev emri olup olmadığını bulundukları yerden elektronik ortamda sorgulamak suretiyle öğrenebilecekler.

  Yerli ve yabancı askerlik şubesi ayrımı ortadan kaldırılarak 'bütün Türkiye tek askerlik şubesi' prensibinden hareketle, elektronik ortamda ülkemizin her noktasına hizmet götürülmüş olacak. Bu kapsamda Askerlik Durum Belgesi alma dahil tüm askerlik işlemleri çok daha kısa sürede ve her yerden yaptırılabilecektir. Vatandaşlar artık sadece son yoklama ve askere sevkleri sırasında askerlik şubesine gelme ihtiyacı duyacaklardır. Üniversite öğrencilerinin erteleme işlemleri için askerlik şubelerine öğrenci belgesi göndermesi işlemi son bulmuştur. Yükümlü vatandaşlar elektronik ortamda gitmek istedikleri celp dönemi tercihini yapabileceklerdir. Bu sayede çiftçi, turizmci gibi mevsimsel olarak iş görenler, istedikleri dönemde silah altına alınabileceklerdir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemleri ve dövizle askerlik başvuruları Dışişleri Bakanlığı üzerinden elektronik ortamda topluca alınabilecektir. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız kişisel diğer başvurularını internet üzerinden e-posta ile yapabilecek, başvuru sonuçları aynı yöntemle kendilerine iletilebilecektir.

  Çözüm

  Proje kapsamında; tüm Türkiye'deki 550 Askerlik şubesinin donanım ve altyapı ihtiyacı giderilmiştir. Verilen sistemler üzerinde, Tübitak tarafından geliştirilen ve milli işletim sistemi olarak anılan PARDUS işletim Sistemi, bu projede ilk kez kurumsal olarak kullanılmıştır. Projede toplam 4.500 adet ince istemci (thinclient) kullanılmış ve Türkiye genelinde örnek bir sistem altyapısı kurulumu gerçekleştirilmiştir.
 • PTT Genel Müdürlüğü

  PTT Genel Müdürlüğü

  PTT Bank Akıllı Kart Projesi
   
  Proje Amacı
  PTT Genel Müdürlüğü, müşterilerinin para çekme ve yollama, fatura ödemesi gibi işlemlerinde akıllı kart kullanmasını öncelikle tüm şubelerinde yaygınlaştırmayı, gelecekte ise PTT Bank ATM’leri ve/veya anlaşmalı bankanın ATM’leri üzerinden akıllı kartla işlem yapabilmelerini hedeflemektedir.

  Çözüm
  Proje kapsamında PTT Bank bünyesinde kullanılmak üzere 300 bin adet manyetik kart temin edilmiş, grafik ve elektronik olarak kişiselleştirilmiştir. Bu amaçla kuruma 4.500 adet akıllı kart okuyucu / yazıcı ve akıllı kart kişiselleştirme yazılımı ve eğitimi de sağlanmıştır. Kişiselleştirilen akıllı kartlar PTT Bank müşterilerine dağıtılmak üzere teslim edilmiştir. PTT akıllı kartları tüm şubelerinde kullanmak üzere yaygınlaştırmış ve sonraki birçok alım ile kart sayısını artırmıştır.

 • Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

  Sivil Savunma Genel Müdürlüğü

  Acil Haberleşme Sistemi

  Proje Amacı

  Doğal afetler esnasında acil yardım bekleyen felaketzedelere hızla ulaşabilmek ve onlara gerekli olan destekleri verebilmenin yolu öncelikle yeterli haberleşme sistemlerinin mevcudiyetine ve felaket sırasında kusursuz çalışmasına bağlıdır. Bu sebeple, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Acil Haberleşme Sistemi Projesi kapsamında 81 ilde altyapı için gerekli olan tüm donanımların temin edilmesiyle, ülkemizde oluşacak herhangi bir doğal afet anında birbirine entegre edilmiş olan telsiz, uydu telefonu ve bilgisayar sistemleri üzerinden kesintisiz haberleşme olanağı sağlanmasını hedeflemiştir.

  Çözüm

  Proje kapsamında 11 değişik ilde bulunan SSGM Arama Kurtarma Birliklerine HFF/SSB telsiz sistemlerinin temini ve kurulumu, 81 ilde Savunma Müdürlüklerine ise uydu telefon sistemleri ve gerekli bilgisayar donanımlarının temini ve kurulumu yapılmıştır.
 • Türkiye Finans Katılım Bankası

  Türkiye Finans Katılım Bankası

  FELAKET KURTARMA PROJESİ

  Proje amacı 

  182 şubesi ve 3.350’yi aşkın çalışanıyla 1 milyondan fazla müşterisine hizmet veren Türkiye Finans Katılım Bankası, IT yatırımlarındaki çevikliği ile hizmetlerindeki iş süreklilik oranını her geçen gün artırmaktadır. Sanallaştırma teknolojilerinden yararlanan banka, kritik uygulamalarını İstanbul merkez binası dışında bir lokasyonda replike etmektedir. Bu projede sanallaştırma yazılımlarını güncel versiyona taşımak ve replikasyon ağını otomatize etmek hedeflenmiştir.

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  Bankanın Ankara ve İstanbul’da iki lokasyonu bulunmaktaydı. İstanbul’daki felaket kurtarma lokasyonuna senkron ve Ankara’daki felaket kurtarma lokasyonuna da asenkron replikasyon yapılmaktaydı ve her iki lokasyonda da EMC Symmetrix veri depolama sistemleri kullanılmaktaydı. Öncelikle var olan sistemde kullanılan sanallaştırma yazılımının (VMware vSphere) tamamının bir üst versiyona yükseltme işlemi gerçekleştirilmiştir.İkinci aşamada ise İstanbul Merkez ve Ankara Felaket Kurtarma Merkezi arasında veri bütünlüğü bozulmadan tutarlı bir replikasyon yapısı kurularak VMware Site Recovery Manager yazılımı yönetimi ile tam otomatize edilmiş bir sanal replikasyon yapısı kurulmuştur.

  Bu proje kapsamında banka yeni versiyon sanallaştırma yazılımına geçerek sistem performansında yüzde 30 oranında artış gerçekleştirmiştir. Tam otomatize olarak çalı•an yeni felaket kurtarma sistemi ile iş sürekliliği ve erişilebilir hizmet seviyesi en üst seviyeye ulaşmış; kolay yönetilebilir ve her an test edilebilir bir felaket kurtarma yapısına sahip olmuştur.

 • TEB

  TEB

  E-MAIL ARŞİV GÜNCELLEME PROJESİ

  Proje amacı 

  Türk Ekonomi Bankası, Türk bankacılık sektöründeki saygın ve ayrıcalıklı konumunu, genişlettiği şube ağı, ürün ve hizmetlerinin çeşitliliğinin yanı sıra yatırım, leasing, factoring, sigorta ve portföy yönetimi gibi finans sektörünün çeşitli alanlarındaki iştirakleri ile sürdürmektedir.

  Türk Ekonomi Bankası 10 Şubat 2005 tarihinde dünyanın altıncı, Euro bölgesinin en büyük bankası olan ve 87 ülkede faaliyet gösteren BNP Paribas ile ortaklık anlaşması imzaladı. Bu ortaklık, Türk finans sektörünün saygın ve güçlü markalarından biri olan TEB ile uluslararası bir marka olan BNP Paribas’nın güç ve deneyimlerini birle•tirdi. Bu ortaklık anlaşması ile BNP Paribas; TEB Yatırım, TEB Leasing, TEB Factoring, TEB Sigorta, TEB Portföy Yönetimi ve Amsterdam’da bir Hollanda bankası olarak faaliyet gösteren TEB NV’ de pay sahibi oldu.

  Fortis Bank birleşmesi sonucunda, toplamda 25,7 milyar TL aktif büyüklüğü ile Türkiye’nin dokuzuncu büyük bankası olan Türkiye Ekonomi Bankası bu proje ile birleşme sürecinde kullanılan e-mail arşiv yapısının güncel sürüme yükseltilmesi ve birleşme ile doğacak riskler karşısında sorunsuz bir şekilde e-mail arşiv sisteminin birleştirilmesini amaçlamıştır.

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  Bankanın halihazırda kullanmakta olduğu e-mail arşiv yapısı (Symantec Enterprise Vault), Exchange ve Office 2010 ile uyumlu çalışması için en son versiyonuna yükseltilmiştir. Exchange 2007’den 2010’a geçiş öncesi bu işlemler tamamlanarak tüm arşiv altyapısı yeni e-mail sistemine hazır hale getirilmiştir. Mart 2011’de projenin hizmete girmesi ile TEB, 10 binden fazla kullanıcısına hizmet vermeye başlamıştır.

  Versiyon yükseltme işleminden sonra Fortis’ten gelen kullanıcıların sayısı da göz önüne alınarak değiştirilen arşiv yapısı ve tek sunucu yapısından çoklu sunucu yapısına geçilmesi sağlanmıştır. Böylece iki katına çıkan arşiv büyüklüğüne rağmen sorunsuz hizmet verebilmektedir.

 • Türk Hava Yolları

  Türk Hava Yolları

  NETWORK VE ALTYAPI STANDARDİZASYON PROJESİ

  Proje amacı 

  Türk Hava Yolları 15 binden fazla çalışanı, 1,5 milyar doları geçen yıllık cirosu ile yılda 25 milyondan fazla yolcu taşımaktadır. Sayısı 150’yi aşan uçakları ile dünyanın en genç filolarından birine sahiptir. Star Alliance bağlantılı uçuşları ile dünyanın 1060 şehrine ulaşmaktadır. Kurum kısa zamanda küresel markalar arasına girerek ülkemizin gurur kaynağı olmuştur. 

  Türk Hava Yolları Bilişim Ağları Yenileme Projesi ile kurumun mevcut fiber optik, cat6 utp, enerji kablolaması ve rack kabinet sistemlerinin yenilenmesi hedeflenmiş, ayrıca ilavelerin yapılması, yeniden yapılandırılması ve standartlara uygun duruma getirilmesi amaçlanmıştır.

  Çözüm ve kullanılan ürünler

  SM ve MM (om3) fiber optik kablolama sistemini yeniden 12 core SM/MM outdoor olarak merkez sistem odası ile diğer lokasyonlardaki binalar arasında yatay fiber omurga hattı kurulmuştur. Bu proje içersinde kullanılan fiber optik, Cat6 UTP kabloları ve sonlandırma aksesuarları HCS marka olup, altyapıda uluslararası sertifikalara sahip ürünler kullanılmıştır.

  Proje ile kurumun omurga ağı güçlendirilmiştir. Türk Hava Yolları’nın Türkiye’deki bütün satış ofislerinin, havalimanlarının üç yıllık tüm network altyapısı ihtiyacı bu proje ile karşılanmış ve yeniden yapılandırılmıştır.

Sentim Bilişim bir Holding Şirketidir.