ÖZET

2010 yılında imzalanıp çalışmaların başlatıldığı FATİH Projesi, eğitimde bilişim teknolojisinin nimetlerini öğrencilere sunmak ve sınıfları daha ileri teknolojiyle donatmak suretiyle öğrencilerin teknolojiyi daha etkin kullanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Projenin hedefi, tüm okullardaki sınıflara akıllı tahta, wireless internet, altyapı kablolama getirilmesi ve her öğrenciye tablet verilmesi ile dijital çağ eğitimine geçilmesidir. Dört yılda tamamlanması planlanan projenin 17 ilde 52 okul ile başlayan pilot kısmında Samsung tabletlerin dağıtılması, 6 Şubat’ta T.C. Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Sabahattin Zaim Anadolu Öğretmen Lisesi’nde gerçekleştirilmiştir.


HEDEF


Eğitimde FATİH Projesi, eğitim ve öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullarımızdaki teknolojiyi iyileştirmek amacıyla bilişim teknolojileri araçlarının öğrenme-öğretme sürecinde daha fazla duyu organına hitap edilecek şekilde, derslerde etkin kullanımı için başlatılmıştır.

Bu prensiplerden yola çıkarak çözümü oluştururken başarı faktörleri 5 temel esasa dayandırılmıştır:

1

Erişilebilirlik

Her an her yerden, zaman ve araçlardan bağımsız olarak hizmet sunabilmek

2

Verimlilik

Hedef odaklı, daha verimli çalışma ortamları ve gelişim alanları sunabilmek

3

Eşitlik (fırsat eşitliği)

Tüm paydaşların en iyi hizmete erişilebilmesini sağlayabilmek

4

Ölçülebilirlik

Gelişimin doğru değerlendirilebilmesi için sürecin ve sonuçların doğru ölçülebilmesini sağlamak, buna göre düzgün geri bildirim verebilmek

5

Kalite

Tüm eğitimin kalitesini ölçülebilir şekilde yükseltmek

Bütün bu başarı faktörlerini gözeten çözüm sayesinde, fırsat eşitliği sağlanıp sayısal uçurum kapatılırken toplam kalitenin de artırılması hedeflenmiştir.


ÇÖZÜM

Pilot bölgede dağıtılan 10.1 inch Samsung Galaxy Tab ürünlerinin yazılımları, MEB portaline özel olarak geliştirilerek tasarlanmıştır. Portal içerikleri olan öğrenci kitaplarının indirilmesine, sömestr ve yaz tatilleri göz önünde bulundurularak belli bir süre sisteme katılmayan tabletlerin kullanım dışı olmasına imkân veren yazılımda, kaybolmaya ve çalınmaya karşı da güvenlik sistemi geliştirilmiştir. Ayrıca okul yetkililerinin cihazı uzaktan yönetebilmesine ve amacı dışında kullanılmasına engel olabilmesine olanak sağlanmıştır.


FAYDA

Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi’nin 2011-2012 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi ile birlikte hayata geçmesinin ardından öğrenciler akıllı tahtalı sınıflara ve tablet bilgisayarlara kavuşmuştur. Proje kapsamında dağıtımı başlayan tablet bilgisayarlar Sentim Bilişim tarafından tedarik edilmiştir.

Her öğrencinin en iyi eğitime kavuşması, en kaliteli eğitim içeriklerine ulaşması ve eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması için tasarlanmış olan FATİH Projesi, eğitimde teknoloji kullanımıyla ilgili dünyada uygulamaya konulan en büyük ve en kapsamlı eğitim hareketidir.


KULLANILAN TEKNOLOJİLER


DONANIM

• Etkileşimli Tahta
• Tablet
• Yazıcı
• 110 Uzaktan Eğitim Merkezi

ERİŞİM

• Fiber Optik (VPN)
• Bakır (ADSL)
• Uydu

VERİ MERKEZİ

• Sunucular
• Depolama
• Network
• Güvenlik
• Destek
• Felaket Kurtarma Merkezi

YÖNETİM YAZILIMLARI

• Mobil Cihaz Yönetimi (MDM)
• Antivirüs ve Güvenlik
• Loglama
• Sınıf Yönetimi
• Coğrafi Bilgi Sistemi

İÇERİK YAZILIMLARI

• Kişisel Bulut Depolama • Market
• Editör ve Player
• Simülasyon Yazılımı
• Öğretim Yönetim Sistemi
• Arama

İÇERİK

• EBA Ders, EBA Video
• EBA Kitap, EBA Görsel
• EBA Döküman, Animasyon
• Simülasyon
• Etkileşimli İçerikle
• Bireysel Öğrenme Materyalleri
• Sınıf İçi Öğretim Materyalleri
• Uygulamalar
• Oyunlar

SOSYAL PAYLAŞIMLAR

• Döküman Paylaşımı
• Ses Paylaşımı
• Video Paylaşımı

DESTEK

• Çağrı Merkezi
• Servis Masası
• Hukuk
• Satın Alma – Tedarik
• Lojistik
• İletişim
• Tanıtım

ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

• Teknoloji
• Mesleki Gelişim
• Alan Bazlı Eğitimler
• İçerik Geliştirme
• Uzaktan Eğitimler